...

                                                  AFT

Asvo Ibestad AS har 2 godkjente plasser i tiltaket AFT.
Tiltaket skal gjennom tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging, bidra til å avklare deltakers arbeidsevne, fremtidige muligheter eller begrensninger i forhold til det ordinære arbeidsmarkedet.

Formål

Tiltaket skal gjennom tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging bidra til å avklare deltakers
arbeidsevne, fremtidige muligheter eller begrensninger til det ordinære arbeidsmarkedet.

For hvem
Kan tilbys personer som er usikre på sine yrkesmessige forutsetninger, som har falt ut av arbeidslivet, som har liten eller ingen arbeiderfaring og behov for tett og bred oppfølging. Deltaker bør som hovedregel delta i minst halv ordinær arbeidstid pr. uke.

Varighet
12 mnd. med mulighet for utvidelse I ytterligere 12 mnd. etter avtale med NAV.

Vi tilbyr
Mulighet for variert arbeidstrening ved en eller begge av våre avdelinger. Kartlegging og tett oppfølging av våre arbeidsledere.  Stor fleksibilitet med tanke på arbeidsoppgaver, arbeidstid og andre forhold for at du skal kunne fungere best mulig i arbeidet.

                                  VTA

Asvo Ibestad AS har 15 godkjente VTA-plasser. 

Formål

Tiltaket skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.

For hvem

Alle personer med varig trygdeytelse, f.eks. uføretrygd kan søke på dette tiltaket.

Varighet

Det er ikke noen tidsbegrensing når du arbeider i varig tilrettelagt arbeid. Du som er innefor dette tiltaket er ansatt i bedriften og får utbetalt bonuslønn.

Vi tilbyr

      Tilpassede arbeidsoppgaver etter yteevne. Trivelig arbeidsmiljø med gode muligheter for sosial trening.

Humor og latter er viktige ingredienser for at folk skal trives i lag. Bedriften legger også opp til sosiale sammenkomster: bussturer, tur i marka, julebord, kafébesøk, etc.
Vurdering av arbeidsevne med tanke på formidling til ordinært arbeid.

Julebord 2010.jpg

ØNSKER DU NOE Å GJØRE OM DAGENE ?

Dersom du har en uføretrygd men ønsker noe å gjøre om dagene, kan kanskje ASVO  Ibestad AS være det rette for deg. Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver i et trivelig miljø. Ta kontakt med  oss, så får du se hva vi driver med.
Vi kan også være behjelpelig  med  søknaden til NAV.        Fra Julebordet 2010.

...
ASVO IBESTAD AS
Bygdaveien 146
Postboks 4
9450 Hamnvik

Telefon: 77 09 54 00
Telefaks: 77 09 56 97

post@asvo-ibestad.no

AVD. VASKERIET
Bygdaveien 172
9450 Hamnvik

vaskeriet@asvo-ibestad.no

Telefon: 77 09 66 00
Telefaks: 77 09 56 97