...

faceboo-cube-logo.jpg

 

vekst.gif

  Org.nr: NO 968 059 947

 

 

Stiftet_1981.JPG

 

 Bedriften er sertifisert av:

EQUASS-logo.jpg

 

 

 

Bedriften eies av Ibestad kommune, og har to avdelinger: Avd. IPRO (Tidl. Ibestad Produkter) og avd. Vaskeriet. ASVO Ibestad AS er en service- og produksjonsbedrift med produksjon tilrettelagt for personer med ulik yrkesvalghemming, og tiltaksarrangør for Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) og Arbeids-Forberedende Trening (AFT). 
Vår største samarbeidspartner er NAV som kjøper praksisplasser og avklaringstjenester fra bedriften.  

I ASVO Ibestad AS jobber vi med mennesker. Vår primære oppgave er å utvikle og ta vare på våre arbeidstakere.  Gjennom arbeid søker en å sette i gang en lærings- og utviklingsprosess hos den enkelte, slik at vedkommende i størst mulig grad når frem mot det mål å kunne utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet. Selv med redusert arbeidsevne av ulike årsaker, fungerer arbeidstakerne godt når de får tilrettelagt sin arbeidssituasjon.  


Vår visjon er: VI KAN

Våre verdier er:  Respekt, Mangfold, Holdninger, Toleranse, og Vekst.

  

Ved Asvo Ibestad AS har vi 2 avdelinger som driver vaskeri og snekkerverksted med vedproduksjon.  I tillegg tar vi  transportoppdrag og utfører div. tjenester for  private og Ibestad kommune. Bl.a. klipper vi alle grøntarealer for kommunen, vi driver Ibestad Miljøstasjon for HRS, og vi kjører grovsøppel for privatkunder.


Totalt er vi ca. 28 ansatte.

Våre avdelinger ligger i Hamnvik i Ibestad kommune, se vedlagte kartreferanse:

http://kart.gulesider.no/m/n3PEi 

 

 

Ta gjerne en titt i vår lille informasjonsbrosjyre

 

 
Last ned fil Brosjyre-mars2016.pdf
(4 897kb - 10,2 min at 64K ISDN)
 

 

 

 

...
ASVO IBESTAD AS
Bygdaveien 146
Postboks 4
9450 Hamnvik

Telefon: 77 09 54 00
Telefaks: 77 09 56 97

post@asvo-ibestad.no

AVD. VASKERIET
Bygdaveien 172
9450 Hamnvik

vaskeriet@asvo-ibestad.no

Telefon: 77 09 66 00
Telefaks: 77 09 56 97